Our Registered Psychologists

Please Select

 • Please Select
 • Division of Clinical Psychology
 • Division of Educational Psychology
 • Division of Industrial-Organizational Psychology
 • Division of Counselling Psychology
 • Division of Clinical Psychology (Affiliate Members)
 • Division of Education Psychology (Affiliate Members)
 • Division of Industrial-Organizational Psychology (Affiliate Members)
 • Division of Counselling Psychology (Affiliate Members)
 • Registered Psychologist

Name (ASC)

 • Title (ASC)
 • Title (DESC)
 • Name (ASC)
 • Name (DESC)
 • Registered No. (ASC)
 • Registered No. (DESC)
 • Divisional Membership (ASC)
 • Divisional Membership (DESC)
 • Membership Type (ASC)
 • Membership Type (DESC)
View

10

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
items per page
Title
Name
Registered No.
Divisional Membership
Membership Type
Details
--
CHAN, Wing Ling Winning
2005-297
--
--
--
CHAN, Wing Yan Virginia
2014-573
--
--
--
CHAN, Wing Yee Michelle
2013-544
--
--
--
CHAN, Wing Ying
2013-539
--
--
Dr.
CHAN, Won Shing
2013-559
Division of Clinical Psychology, Registered Psychologist
Fellow
Miss
CHAN, Yawen
2019-766
--
--
--
CHAN, Yi Yi Raelee
2010-450
--
--
--
CHAN, Yin Ling
2012-506
--
--
--
CHAN, Yin Nei Jenny
2014-588
--
--
--
CHAN, Yin Wai Katherine
2017-711
--
--
Title
--
Name
CHAN, Wing Ling Winning
Registered No.
2005-297
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
CHAN, Wing Yan Virginia
Registered No.
2014-573
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
CHAN, Wing Yee Michelle
Registered No.
2013-544
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
CHAN, Wing Ying
Registered No.
2013-539
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
Dr.
Name
CHAN, Won Shing
Registered No.
2013-559
Divisional Membership
Division of Clinical Psychology, Registered Psychologist
Membership Type
Fellow
Details
Title
Miss
Name
CHAN, Yawen
Registered No.
2019-766
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
CHAN, Yi Yi Raelee
Registered No.
2010-450
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
CHAN, Yin Ling
Registered No.
2012-506
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
CHAN, Yin Nei Jenny
Registered No.
2014-588
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
CHAN, Yin Wai Katherine
Registered No.
2017-711
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details