Our Registered Psychologists

Please Select

 • Please Select
 • Division of Clinical Psychology
 • Division of Educational Psychology
 • Division of Industrial-Organizational Psychology
 • Division of Counselling Psychology
 • Division of Clinical Psychology (Affiliate Members)
 • Division of Education Psychology (Affiliate Members)
 • Division of Industrial-Organizational Psychology (Affiliate Members)
 • Division of Counselling Psychology (Affiliate Members)
 • Registered Psychologist

Name (ASC)

 • Title (ASC)
 • Title (DESC)
 • Name (ASC)
 • Name (DESC)
 • Registered No. (ASC)
 • Registered No. (DESC)
 • Divisional Membership (ASC)
 • Divisional Membership (DESC)
 • Membership Type (ASC)
 • Membership Type (DESC)
View

10

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
items per page
Title
Name
Registered No.
Divisional Membership
Membership Type
Details
--
YIU, Chi Fung
2018-729
Division of Counselling Psychology, Registered Psychologist
Associate Fellow
--
YIU, Fong Lee
2007-362
--
--
Miss
YIU, Yui Tsi Dara
2018-761
--
--
Miss
YU, Chi Ching
2008-384
Division of Industrial-Organizational Psychology, Registered Psychologist
Associate Fellow
--
YU, Chun Yeung Isaac
2014-568
--
--
--
YU, Lai Hang James
2011-474
--
--
--
YU, Man Wai Philippa
2017-709
--
--
Ms.
YU, Pik Lai Alice
2016-664
--
--
--
YU, Siu Ling Mabel
2001-179
--
--
--
YU-KU, Siu Yin Helen
1994-081
--
--
Title
--
Name
YIU, Chi Fung
Registered No.
2018-729
Divisional Membership
Division of Counselling Psychology, Registered Psychologist
Membership Type
Associate Fellow
Details
Title
--
Name
YIU, Fong Lee
Registered No.
2007-362
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
Miss
Name
YIU, Yui Tsi Dara
Registered No.
2018-761
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
Miss
Name
YU, Chi Ching
Registered No.
2008-384
Divisional Membership
Division of Industrial-Organizational Psychology, Registered Psychologist
Membership Type
Associate Fellow
Details
Title
--
Name
YU, Chun Yeung Isaac
Registered No.
2014-568
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
YU, Lai Hang James
Registered No.
2011-474
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
YU, Man Wai Philippa
Registered No.
2017-709
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
Ms.
Name
YU, Pik Lai Alice
Registered No.
2016-664
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
YU, Siu Ling Mabel
Registered No.
2001-179
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
YU-KU, Siu Yin Helen
Registered No.
1994-081
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details