Who are Psychologists

Please Select

 • Please Select
 • Division of Clinical Psychology
 • Division of Educational Psychology
 • Division of Industrial-Organizational Psychology
 • Division of Counselling Psychology
 • Division of Clinical Psychology (Affiliate Members)
 • Division of Education Psychology (Affiliate Members)
 • Division of Industrial-Organizational Psychology (Affiliate Members)
 • Division of Counselling Psychology (Affiliate Members)
 • Registered Psychologist

Name (ASC)

 • Title (ASC)
 • Title (DESC)
 • Name (ASC)
 • Name (DESC)
 • Registered No. (ASC)
 • Registered No. (DESC)
 • Divisional Membership (ASC)
 • Divisional Membership (DESC)
 • Membership Type (ASC)
 • Membership Type (DESC)
View

10

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
items per page
Title
Name
Registered No.
Divisional Membership
Membership Type
Details
--
YU, Siu Ling Mabel
2001-179
--
--
--
YU-KU, Siu Yin Helen
1994-081
--
--
Dr.
YUE, Xiaodong
2007-337
--
--
--
YUEN, Man Tak
1993-060
--
--
--
YUEN, Nga Yee Ada
2008-376
--
--
--
YUEN, Shing Chi
2000-170
--
--
--
YUM, Chun Wa
2012-495
--
--
--
YUNG, Ka Hing
2014-587
--
--
--
YUNG, Man Bun Paul
1993-073
--
--
--
YUNG, Man Yi
2006-326
--
--
Title
--
Name
YU, Siu Ling Mabel
Registered No.
2001-179
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
YU-KU, Siu Yin Helen
Registered No.
1994-081
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
Dr.
Name
YUE, Xiaodong
Registered No.
2007-337
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
YUEN, Man Tak
Registered No.
1993-060
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
YUEN, Nga Yee Ada
Registered No.
2008-376
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
YUEN, Shing Chi
Registered No.
2000-170
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
YUM, Chun Wa
Registered No.
2012-495
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
YUNG, Ka Hing
Registered No.
2014-587
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
YUNG, Man Bun Paul
Registered No.
1993-073
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details
Title
--
Name
YUNG, Man Yi
Registered No.
2006-326
Divisional Membership
--
Membership Type
--
Details